Uluslararası Kronostratigrafi Cetveli

Versiyon 2015/01
PDF olarak aç veya JPEG olarak aç

16 Haziran 2017 Cuma

Teke Tek Programında Karaburun Depremini Prof. Dr. Celal Şengör Hocamız Anlatıyor

12 Haziranda Ege Denizindeki Karaburun depremi hakkındaki izlenebilecek belkide tek program. Çünkü Sayın Hocamız Prof. Dr. Celal Şengör anlatıyor. Mutlaka izlenmesi gereken bir video. Açıkça İTÜ'de Jeoloji Mühendisliğinde okuyan öğrenciler böyle bir bilim insanına sahip oldukları için çok şanslılar. Saygılarımı sunuyorum.

7 Mayıs 2017 Pazar

ArcGIS Ortamında Veri Yolu Değişikliği Yapmak

ArcGIS'te daha önceden çalıştığınız verilerin klasörlerini değiştirmeniz durumunda, çalışma ortamında veri yolu değiştiği için verilerinin görüntülenemez. Bu videomuzda verileri yollunun nasıl değiştirilebileceğini kısaca göstermeye çalışacağım.


9 Nisan 2017 Pazar

70. Türkiye Jeoloji KurultayıTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın düzenlediği 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara‘da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

1947 yılından beri aralıksız olarak her yıl kesintisiz düzenlenen Kurultayımız, ulusal ve uluslararası platformlarda periyodu her yıl olan bilimsel etkinlikler sıralamasında en ön sıralarda yer almaktadır. Bu yılki ana teması "Kültürel jeoloji ve Jeolojik Miras" olarak belirlenen Kurultayımız, jeoloji mühendislerinin yanısıra, tüm yerbilimcileri bir araya getirerek tartışma zemini de yaratan, konuya çözüm üreten bir platform yaratma özelliğini de yerine getirmektedir.

10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara`da düzenlenecek olan 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı boyunca düzenlenecek olan oturum, çağrılı konuşma ve panellerde konu ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.

70. Kurultayda ben de Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Oturumunda bildiri sunacağım. Bildirimimizin konu başlığı "Alterasyonların belirlenmesinde Mantıksal Operatör Algoritmasına Yeni Bir Yaklaşım: Kayseri Örneği" olacaktır. Özetimiz, Kurultay bildiri özlerinde 802. sayfada bulunmaktadır. İsteyenler sadece benim bildiri özetime direk aşağıdaki linkten ulaşabilirler.

http://goo.gl/ZaqRG0

Kurultayda görüşmek üzere...


Daha fazla ayrıntı için etkinlik sayfasına gidebilirsiniz: http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay

17 Şubat 2017 Cuma

Dijital Yükseklik Modeli ve Kontur Haritası Oluşturma ile Etiketleme İşlemleri


Bu videomuzda Google Earth üzerinde şeritler oluşturup, bu şeritlere yükseklik bilgilerini tanımlayıp, dijital yüksekliklik modeli elde edeceğiz. Daha önceki konumuzdan farklı olarak (TIN oluşturmak yerine) interpolasyon metodu kullanacağız. Ben bu çalışmamda IDW metodunu tercih ettim. İsteyenler Spline veya Kriging'den birini de kullanabilir. Burada her şeyi anlatmayayım haydi videolara geçelim.

 

 


KULLANILAN PROGRAMLAR
1- ArcGIS
2- www.gpsvisualizer.com/elevation
3- TCX Convertor
4- Microsoft Office Excel
5- Global Mapper

7 Aralık 2016 Çarşamba

Süperjen Zenginleşme Nedir?

WHAT IS SUPERGENE ENRICHMENT - SÜPERJEN ZENGİNLEŞME NEDİR?
Şekil 1. Yeryüzünden derinlere inildikçe damar içerisinde değişen zonlanmalar. Ölçeksizdir.

Cevher yataklarında, hipojen süreçler ile oluşmuş ana mineraller (pirit, kalkopirit, galenit, sfalerit gibi sülfitler) yüzeye yakın düşük sıcaklıklarda oksitlenmiş aşağı doğru süzülen meteorik sular ile altere olabilirler ve ikincil veya diğer bir ifade ile süperjen minerallere (süperjen cevherler) dönüşebilirler. Bu dönüşüm süreci içerisinde aşağı doğru inen yeraltı suyu birincil sülfit minerallerini oksitler ve çözer. Sonucunda çözünmüş metaller (Cu, Zn, Pb, Fe gibi) çözelti içinde sıklıkla aşağıya doğru hareketlenir ve böylece iki farklı ikincil mineral zonunu oluştururlar. Bunlardan birincisi yeraltı su seviyesinin üzerinde diğeri ise altında kalmaktadır. Su seviyesinin üzerindeki koşullar genelde oksitleyicidir. Buralarda oluşan ikincil mineraller, oksit koşullarda stabil kalabilen mineraller olacaktır. Bunlar bakır (Cu) mineralleri için malakit (malahit de denir), azurit ve kuprit; çinko (Zn) için genelde simitsonit ve kurşun (Pb) için ise piromorfit, vanadinit olarak sıralanabilir. Su seviyesinin altında kalan bölgede koşullar ya daha az oksik ya da indirgendir (redüklenmiş), işte bu bölgede oluşan mineraller süperjen zenginleşmeyi sağlamaktadır. Bu mineraller bakır (Cu) için kovellin, bornit, enarjit, kalkosit ve dijenit; kurşun (Pb) anglezit şeklinde örneklenebilir. Hatta bakır ve altın gibi doğal metaller bile bu zonda oluşabilmektedir. 

9 Kasım 2016 Çarşamba

ArcGIS Ortamında 2D ve 3D Mesafe Elde Etme

ArcGIS ortamında 2D ve 3D Mesafe Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?


Kullanılan Program: ArcGIS 
Kullanılan Yöntem: Bilinear İnterpolasyon - Add Surface Information


ANLATIM 
Yüksek Jeolog Kemal Anıl TÖZÜN

İnterferometrik Yapay Açıklıklı Radar - INSAR


Bu yazımda sizlere çok ayrıntıya girmeden InSAR hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Haydi başlayalım.
InSAR bir radar uzaktan algılama uygulamasıdır. "In" eki interferometre'yi ifade ederken, "SAR" yapay açıklıklı radarı ifade eder. Yani bu tekniğin tam adı İntermerometrik yapay açıklıklı radar'dır. Çok şaşalı bir ismi var. İsminin hakkını veren bir teknik olduğunu şimdiden söyleyeyim.